Avantajele Medierii

Medierea este o modalitate de solutionare a disputelor pe cale amiabila, in care a treia parte impartiala si neutra – mediatorul – asista partile in disputa, ajutandu-le sa colaboreze in gasirea propriilor solutii, care sa raspunda intereselor lor. Medierea aduce oamenii impreuna pentru a discuta despre conflictele lor, facandu-i sa accepte responsabilitatea de a comunica si lucra impreuna pentru a-si gasi propriile solutii pentru problemele lor. 
 
Medierea este o modalitate de solutionare a disputelor alternativa la rezolvarea pe calea instantei de judecata.
Prin instanta de judecata, disputa se incheie prin solutie de tip castig - pierdere.
Prin mediere, disputa se incheie prin solutie de tip castig – castig.
Partile decid prin ce cale doresc sa rezolve o disputa – amiabil sau pe calea instantei de judecata.
 
Spre deosebire de calea clasica de rezolvare a disputelor, prin instantele judecatoresti, calea medierii duce la posibilitatea identificarii unei solutii care sa satisfaca interesele tuturor partilor si prezinta numeroase avantaje:
 
Procesul de mediere este privat si confidential, scutind partile de expunerea publica atat a disputei cat si a informatiilor cu caracter privat.
Intreaga procedura de mediere se desfasoara in baza confidentialitatii informatiilor si procedurii, acesta fiind un avantaj extraordinar pentru parti. Avem in vedere, mai ales, dar nu numai, relatiile de familie, de munca, relatiile de afaceri. Toate discutiile care au loc la mediator, in toate fazele procesului de mediere, stau sub egida confidentalitatii. Orice informatie primita de mediator in cadrul sedintelor separate de mediere ramane confidentiala fata de cealalta parte, cu exceptia situatiei in care partea permite dezvaluirea informatiei. Toate sedintele vor avea loc intr-un cadru neutru si confidential. Este un avantaj pentru fiecare parte, comparandu-l cu dezavantajul major al procesului judiciar unde sedintele sunt publice si oricine poate vedea si auzi partea si pretentiile sau reclamatiile acesteia. Confidentialitatea este un avantaj deosebit pentru parti. Confidentialitatea apare astfel ca o necesitate pentru fiecare parte, ca un avantaj de negasit in instanta.
Medierea este o procedura informala, sedintele de mediere putand fi programate in functie de disponibilitatea partilor. In cadrul medierii partile stabilesc de comun acord cu mediatorul data, ora si locul unde se va desfasura medierea (de regula la biroul mediatorului).
Procesul de mediere este voluntar si se realizeaza intr-o atmosfera relaxanta, cu mai putin stres emotional. 
In procesul de mediere, fiecare parte este libera sa accepte dialogul, sa propuna o solutie, sa analizeze solutiile oferite de cealalta parte, sa gaseasca impreuna solutia optima pentru ambele parti. Astfel, partile decid si castiga impreuna, spre deosebire de instanta de judecata, unde partile pot astepta ani de zile o solutie, fara a sti sigur daca solutia le va fi favorabila. 
Medierea are ca rezultat o solutie de tip WIN-WIN, castig-castig. In instanta de judecata o parte pierde procesul, iar cealalta il castiga. In mediere fiecare parte castiga deoarece solutia gasita se bazeaza pe intelegerea partilor si va fi acceptata de toate partile. Partile pot negocia obtinerea unei solutii convenabile pentru toti cei implicati in conflict.
Medierea este mai putin costisitoare decat alte proceduri de solutionare a disputelor, scutind partile de plata expertizelor, evaluarilor, onorariilor de instanta, penalitatilor contractuale si, in unele cazuri, de plata taxelor de timbru. La mediator nu se plateste decat onorariul dinainte stabilit si convenit impreuna cu partile, in functie de natura si complexitatea cauzei.
 
Timpul de rezolvare a disputei este mult mai redus decat procedura judecatoreasca.
In cadrul procesului de mediere, in functie de complexitatea cauzei si de disponibilitatea partilor, rezolvarea conflictului poate avea loc inca de la prima sedinta de mediere. In cauzele mai complexe, in functie de disponibilitatea partilor, rezolvarea conflictului poate avea loc in urma mai multor sedinte. Prin comparatie, termenele din procesul judiciar pot ajunge chiar si pana la 1 an, urmand apoi alte termene si cai de atac. Toate acestea dispar daca partile aleg sa isi rezolve disputa la mediator intr-un timp foarte scurt.
 
Decizia privind solutia apartine exclusiv partilor. In cadrul procesului de mediere partile isi definesc propriile nevoi, interese si isi genereaza propriile solutii, medierea fiind bazata pe interesele partilor, nu pe drepturile lor legale. Nici un judecator, nici o parte externa, nici mediatorul prezent nu poate obliga partile sa ajunga la o solutie si nici nu poate impune o anumita solutie partilor. Acestea decid singure care este solutia cea mai eficienta si mai avantajoasa pentru fiecare in parte, reciproc. Judecatorul aplica legea pretabila cazului respectiv din punct de vedere al dreptului, dar conflictele persoanelor privesc interesele si nevoile lor si nu drepturile lor. In mediere partile analizeaza nevoile si interesele lor si singure iau decizia cea mai potrivita privind solutia, sub directa asistare si facilitare a mediatorului.
Pastrarea relatiilor intre parti si prevenirea altor conflicte. Prin insasi definitia ei, medierea este un dialog al partilor, un dialog intre parti, precum si intre fiecare parte si mediator. Este un dialog constructiv, in care mediatorul asista si faciliteaza partile sa ajunga la rezolvarea reciproc avantajoasa a conflictului. Medierea aduna si leaga relatiile, prin rezolvarea amiabila si de comun acord a conflictului. Rezolvarea, chiar si partiala a conflictului, permite partilor sa isi imbunatateasca relatiile avute anterior ivirii conflictului, reconsolideaza relatiile dintre ele, relatii care vor continua pe viitor. In instanta, un litigiu poate da nastere unui alt litigiu, unei alte cereri a partilor, unor alte divergente; asadar conflictul escaladeaza si nu isi gaseste sfarsitul. În procesul de mediere, mediatorul si partile, impreuna, urmaresc tocmai stingerea conflictului si solutionarea lui pe cale pasnica si amiabila. 
Controlul asupra solutiei obtinute precum si caracterul voluntar al medierii, duc la un acord cu caracter permanent bazat doar pe interesele partilor, garantand o solutie castig-castig si permite imbunatatirea sau pastrarea relatiilor.
Actul incheiat la mediator are puterea unei conventii intre parti, mai precis, intre parti acordul are putere de lege, este valid si valabil, producand efecte juridice inca de la semnarea lui. La cererea partilor acordul de mediere obtinut in situatiile extrajudiciare (mediere voluntara) poate fi supus autentificarii notarului public sau incuviintarii instantei judecatoresti. In ambele cazuri, documentul rezultat constituie titlu executoriu, in conditiile legii. Prin titlu executoriu se intelege acel inscris autentic in baza caruia executorul judecatoresc obliga silit debitorul la repararea prejudiciului creat creditorului. 
Scutiri si reduceri de 50% in ceea ce priveste taxa de timbru pentru incuviintarea acordului de mediere de catre instanta (emiterea unei hotarari de expedient, in procedura nelitigioasa, simplificata, in camera de consiliu).
 
  1. Atunci cand conflictul a fost mediat fara a exista un proces judiciar in curs, pentru cererea de incuviintare a Acordului de mediere se va plati o taxa de timbru judiciar de 20 lei. Atunci cand prin Acordul de mediere se realizeaza un transfer de proprietate ori a unui alt drept real, ori Acordul priveste un partaj judiciar, la aceasta taxa fixa de 20 lei se adauga 50% din valoarea care ar fi fost platita in cazul in care conflictul se solutiona in instanta de judecata.
  2. In cazul incuviintarii Acordurilor de mediere ce privesc litigiile de pe rolul instantelor, taxele de timbru se returneaza partilor din litigiu, cu exceptia Acordurilor de mediere ce privesc transferul drepturilor de proprietate, constituirea de drepturi reale imobiliare, cauze si partaje succesorale.
Nerespectarea acordului de mediere atrage raspunderea contractuala, partea care se considera vatamata putand cere daune-interese in conditiile dreptului comun.
Procesul de mediere este folosit ca mijloc de prevenire a disputelor, ca o procedura prealabila  sau ca un instrument de solutionare a conflictelor in orice moment al procesului judiciar.
 
AVANTAJELE MEDIERII IN PROCEDURA JUDICIARA
Pe perioada procesului de mediere, procesele in instantele de judecata sau de arbitraj se suspenda, la cererea partilor.
Termenul de prescriptie pentru judecarea cauzelor civile de catre instantele judecatoresti sau arbitrale va fi suspendat incepand cu data semnarii contractului de mediere pana la inchiderea procedurii de mediere.
Cursul termenului perimarii se suspenda pe timpul procesului de mediere, dar nu mai mult de 3 luni de la data semnarii contractului de mediere.
Cererea de repunere pe rol este scutita de plata taxei judiciare de timbru.
Hotararile judecatoresti care consfiintesc acorduri de mediere nu pot fi publicate (hotarare CSM-2013). Hotararea de investire a acordului de mediere se va da in camera de consiliu, fara termene si cu celeritate.
Cand este prezentat acordul de mediere, la cererea partilor, taxele de timbru se achita partial sau se returneaza, in functie de obiectul acordului de mediere si de momentul in care acesta intervine.
Toate informatiile primite pe parcursul medierii au caracter confidential fata de terti si nu pot fi folosite ca proba in cadrul unei proceduri judiciare, cu exceptia cazului in care partile convin altfel ori legea prevede contrariul.

 
Atunci cand medierea are loc in timpul unui proces judiciar, acordul de mediere va fi prezentat doar instantei de judecata, care va lua act de acordul de mediere si va pronunta o hotarare in baza acestuia. Astfel, acordul de mediere devine dispozitivul hotararii, dupa verificarea conditiilor de fond si forma iar hotararea data in baza acordului este o hotarare de expedient.
 
Prezentarea acordului de mediere notarului spre autentificare ori instantei spre incuviintare este o obligatie a partilor doar in cazul in care acordul face obiectul unui transfer de drepturi  de proprietate asupra unui bun imobil sau asupra altor drepturi reale si cauze/partaje succesorale, sub sanctiunea nulitatii absolute. Prezentarea acordului de mediere instantei spre incuviintare este o obligatie a partilor daca are ca obiect cereri accesorii ale divortului sau separarii (ex: incredintare minori).
 
In cazul in care acordul de mediere nu este admis de instanta calea de atac este recursul.
Fata de aceste aspecte este preferabila apelarea la mediator care ar presupune cheltuieli financiare reduse dar, mai ales, reducerea timpului de solutionare a diferendelor si obtinerea unui rezultat multumitor pentru toate partile implicate. 
 
Daca va doriti o rezolvare rapida pentru disputele dumneavoastra prin servicii de mediere, Biroul de Mediator Dumitru Cristina, cu sediul in Bucuresti, Sector 3, va pune la dispozitie servicii de mediere ce asigura rezolvarea rapida a oricarui litigiu.
 

Informatii Contact

 

  • Calea Calarasilor nr. 57, Etaj 2,
    Sector 3, Bucuresti
  • La 5 minute de Piata Unirii
  • 0746 347 084