Cauze

MEDIEREA IN DOMENIUL BANCAR SI AL ASIGURARILOR

Medierea este o modalitate de solutionare a disputelor folosita tot mai des, inclusiv in cazul celor in care sunt implicate institutiile fianciar bancare, datorita avantajelor sale legate de economia de timp si de costuri comparativ cu solutionarea in instante, posibilitatea de negociere a solutiilor la respectivele dispute si nu in ultimul rand la confidentialitate. Acest ultim avantaj permite, in contextul actual de neincredere in sistemul bancar, abordarea litigiilor cu sanse sporite de evitare a unei publicitati nedorite. 
 
Persoanele fizice sau juridice pot recurge la procedura medierii pentru a-si solutiona prin mediere neintelegerile cu bancile, societatile de asigurari ori societatile de leasing.
 
Medierea in domeniul bancar si in cel al asigurarilor are drept scop solutionarea conflictelor dintre institutiile de credit, societatile de asigurare-reasigurare si clientii acestora. Pentru aceasta nu este nevoie ca mediatorul sa fie in serviciul institutiei de credit sau al societatilor de asigurare-reasigurare.
 
Litigii sau conflicte ce pot fi reclamate de catre clienti:
 
 • Cresterea nejustificata a dobanzilor si comisioanelor pe perioada derularii contractului;
 • Introducerea de noi comisioane nestipulate in contract;
 • Introducerea in contractelede credit a unor clauze considerate de clientu ca fiind abuzive;
 • Necomunicarea majorarii ratei dobanzii, in cazul in care aceasta dobanda nu are legatura cu un indice de referinta;
 • Operatiuni neautorizate in conturi;
 • Modificarea clauzelor contractelor fara consultarea si fara acordul partilor contractante, precum si fara a se incheia vreun act aditional;
 • Erori in procesarea tranzactiilor cu carduri;
 • Erori in procesarea tranzactiilor efectuate de catre clienti prin internet banking;
 • Prelucrarea cu intarziere a instrumentelor de debit (ordine de plata, bilete la ordin, cambii si cecuri);
 • Fraude bancare.
Litigii sau conflicte ce pot fi reclamate de catre banca:
 1. Neplata la timp de catre clienti a ratelor la credite;
 2. Achitarea cu intarziere, in mod repetat, a ratelor si a dobanzilor;
 3. Refuzul clientilor de a achita dobanzile si majorarile calculate legal;
 4. Renegocierea contractelor de credit;
 5. Litigii intervenite intre banci si colaboratorii externi;
 6. Alte tipuri de conflicte financiar bancare.
 

MEDIEREA IN CONFLICTELE DE MUNCA

Conflictele de munca privesc in general aspecte legate de continuarea/incetarea/derularea unui contract individual de munca. Modificarile intervenite in contractul individual de munca prin acord se pot referi la: durata contractului, locul de desfasurarea a activitatii, felul muncii, conditiile de munca, timpul de munca, salariul, timpul de odihna etc.
 
De asemenea, pot aparea conflicte in legatura cu plata unor despagubiri pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de parti prin neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a unor obligatii si care sa nu priveasca drepturi corelative conferite de lege sau negociate in baza contractelor colective de munca. 
 
O alta categorie priveste conflictele de la locul de munca ce pot aparea intre colegi sau diferite departamente.
 
Medierea coflictelor de munca poate interveni atat in faza extraprocesuala (inaintea declansarii unui proces in fata instantelor de judecata) cat si in etapa procesuala (dupa ce s-au formulat cereri de chemare in judecata, apeluri sau recursuri).
 
Medierea va ofera posibilitatea de a rezolva intr-un timp scurt aceste conflicte, sa ajungeti la o solutie care sa va protejeze propriile nevoi si interese. 
 
Prin mediere aveti posibilitatea de a transmite celui cu care va aflati in conflict modul in care ati fost afectat de actiunile sale, precum si felul in care vedeti solutionarea conflictului. Puteti participa la mediere insotit de un avocat, care sa va proteze drepturile si interesele.

MEDIEREA IN CAUZE SUCCESORALE

Succesiunea se deschide numai ca urmare a decesului unei persoane, fiind prohibite pactele asupra mostenirilor nedeschise.
Succesiunea reprezinta transmiterea patrimoniului, a ansamblului de drepturi si obligatii cu continut patrimonial, unei persoane fizice decedate catre una sau mai multe persoane fizice in fiinta.
Prin procedura de mediere se poate realiza acordul de vointa al partilor avand drept obiect componenta masei succesorale (in sensul clarificarii listei si valorii bunurilor), imparteala bunurilor intre mostenitori (partajul in natura, cu respectarea cotelor ideale prevazute de lege), dar chiar si recunoasterea calitatii de mostenitor a unei persoane de catre ceilalti succesori.
Intelegerea partilor cu privire la impartirea bunurilor poate fi consfintita intr-un Acord de mediere. 
Medierea conflictelor privind succesiunea poate fi solicitata numai de catre unul din mostenitori/succesori, situatie in care mediatorul, la cererea acestuia, va adresa celorlalti mostenitori/succesori invitatii scrise in vederea informarii si acceptarii medierii. In vederea expedierii invitatiei la mediere a celorlalti mostenitori, solicitantul va trebui sa furnizeze mediatorului datele de contact ale celorlalti mostenitori.
Se pot ivi doua situatii:
O prima situatie este cea in care partile au obtinut un certificat de mostenitor emis de notarul public de la locul ultimului domiciliu al defunctului.
Certificatul de mostenitor se emite de notar in urma dezbaterii succesiunii.
Daca pe calea procedurii necontencioase notariale nu se obtine un certificat de mostenitor de catre mostenitorii sezinari (intrucat exista discutii cu privire la insasi calitatea de mostenitor a unuia dintre acestia), ei vor recurge la procedura judecatoreasca pentru recunoasterea calitatii lor.
Dupa obtinerea acestor inscrisuri, mostenitorii isi pot imparti in natura bunurile in conformitate cu cotele prevazute prin lege.
Astfel, daca partile se afla in posesia unui inscris care le atesta calitatea de mostenitori ai defunctului si cota ideala ce le revine potrivit legii - certificat de mostenitor, se pot prezenta la mediator pentru a realiza partajul voluntar al bunurilor ce alcatuiesc masa succesorala.
Pentru ca un astfel de acord sa produca efecte juridice translative de proprietate, el va fi supus autentificarii notarului sau incuviintarii instantei de judecata, aflandu-ne in cadrul unei competente alternative (art. 58 alin. 4 din Legea nr.192/2006).
O a doua situatie este cea in care partile nu au dezbatut succesiunea la notar si nu sunt in posesia unui certificat de mostenitor.
Si intr-un astfel de caz partile se pot prezenta la mediator pentru realizarea unui acord. Conform art. 591 din Legea nr. 192/2006 actualizata prin Legea nr. 115/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator: "Daca acordul de mediere se refera la o cauza succesorala si a intervenit inainte de eliberarea certificatului de mostenitor, competenta apartine notarului public, conform legii."

MEDIEREA IN CAUZELE PENALE

In prezent, in materie penala nu exista obligatia pentru parti de a participa la o sedinta de informare privind avantajele medierii cu privire la conflictul concret, astfel cum exista în materiile ne-penale. Prin urmare, in procesul penal, partile nu au obligatia de a se informa cu privire la medierea penala, insa aceasta obligatie de a efectua informarea fata de parti revine organului judiciar - lucratorul de politie judiciara, procurorul, judecatorul.
In procesele penale, medierea este de doua feluri: civila si penala.
 1. Medierea civila in procesul penal vizeaza doar actiunea civila si reprezinta o tranzacție intermediata de mediator, care priveste doar despagubirile pretinse pentru repararea prejudiciului cauzat prin infractiune. Un astfel de acord de mediere nu va bloca derularea laturii penale, ci eventual va influenta solutia pe fondul actiunii penale. Se poate incheia un astfel de acord pentru orice fel de infractiune.
 2. Medierea penala este o practica restaurativa care presupune dialogul victima-infractor. Niciuna dintre parti nu poate fi constransa sa apeleze la mediere. Partile nu sunt obligate sa se informeze anterior cu privire la mediere si nu exista nicio sanctiune pentru neparcurgerea acestei proceduri. 
Medierea penala este posibila doar pentru infracțiuni pentru care, potrivit legii, retragerea plangerii prealabile sau impacarea partilor inlatura răspunderea penala.
Infractiunile pentru care actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate potrivit noului cod penal intrat in vigoare la data de 01.02.2014 si care pot fi solutionate de un mediator autorizat potrivit legii sunt urmatoarele:
 
Lovirea sau alte violente (art.193 C.p.), Vatamarea corporală din culpa (art. 196 C.p.), Violenta în familie (art.199 C.p.), Amenintarea (art.206 C.p.), Hartuirea (art. 208 C.p.), Violul (art.218 alin.1 si 2 C.p.), Agresiunea sexuala alin.1(art. 219 alin.1 C.p.), Hartuirea sexuala (art.223 C.p.), Violarea de domiciliu (art. 224 C.p.), Violarea sediului profesional (art.225 C.p.), Violarea vietii private (art.226 C.p.), Divulgarea secretului profesional (art.227 C.p.), Furtul (art. 228, 229, 230 C.p.) savarsit între membrii de familie de catre un minor in paguba tutorelui ori de catre cel care locuieste impreuna cu persoana vatamata sau este gazduit de aceasta, se pedepsesc numai la plangerea prealabila a persoanei vatamate. Alte infractiuni pentru care actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate mai sunt: Abuzul de incredere (art. 238 C.p.), Abuzul de incredere prin fraudarea creditorilor (art.239 C.p.), Bancruta simpla (art.240 C.p.), Bancruta frauduloasa (art.241 C.p.), Gestiunea frauduloasa (art.242 C.p.), Tulburarea de posesie (art.256 C.p.), Asistenta şi reprezentarea neloiala ( art.284 C.p.), Violarea secretului corespondentei (art.302 alin.1 C.p.), Abandonul de familie ( art.378 C.p.), Nerespectarea masurilor privind încredintarea minorului ( art.379 C.p.), Impiedicarea exercitarii libertatii religioase (art.381 C.p.).

MEDIEREA IN CAUZE DE DREPTUL FAMILIEI

CAUZE DE DEREPTUL FAMILIEI
 
Medierea poate fi folosita in rezolvarea oricaror probleme ce tin de dreptul familiei: continuarea sau desfacerea casatoriei, partajul de bunuri comune, exercitiul drepturilor parintesti, stabilirea domiciliului copiilor, contributia parintilor la intretinerea copiilor, orice alte neintelegeri care apar in raporturile dintre soti cu privire la drepturi de care ei pot dispune potrivit legii. Medierea familiala asigura cuplurilor posibilitatea de a decide propriul lor viitor, de a-si rezolva conflictele si de a ajunge la un acord care sa corespunda nevoilor si intereselor fiecarui membru al familiei.
 
Ce se poate media:
 
DIVORTUL AMIABIL
 
Prin mediere pot fi rezolvate neintelegerile dintre soti privind continuarea casatoriei, precum si alte neintelegeri care decurg din desfacerea unei casatorii. Daca se ajunge la divort, acesta se poate rezolva amiabil prin acordul sotilor, indiferent de durata casatoriei ori daca exista sau nu copii minori rezultati din casatorie. Spre deosebire de divortul in instanta, la notar sau la starea civila, divortul amiabil prin mediere se solutioneaza intr-un timp mai scurt, asigura confidentialitatea celor discutate, este mai putin traumatizant si presupune costuri mai reduse. 
 
Pentru intocmirea Acordului de mediere, in cazul divortului amiabil la mediator, sunt necesare: actele de identitate ale sotilor, certificatele de nastere si de casatorie, iar daca este cazul, si certificatele de nastere ale copiilor. 
 
DIVORTUL CU MINORI
 
Odata cu desfacerea casatoriei, medierea poate fi folosita pentru a se stabili de comun acord: exercitiul drepturilor parintesti, stabilirea domiciliului copiilor, contributia sau intinderea obligatiei de intretinere datorata de parinti minorilor, acordul pentru deplasarea copilului in tara sau in strainatate, planul parental, programul de vizita, preum si orice alte neintelegeri care pot aparea intre parinti in legatura cu exercitiul drepturilor parintesti. Acordul de mediere trebuie incuviintat de catre instanta de judecata print-o hotarare de expedient. Desfacerea casatoriei din care au rezultat copii, prin mediere, este mai putin traumatizanta in mod special pentru copii, dar si pentru soti.

MEDIEREA IN CAUZE COMERCIALE

Medierea comerciala poate interveni atat in faza extraprocesuala (inaintea declansarii unui proces in fata instantelor de judecata) cat si in etapa procesuala, dupa ce s-a formulat cererea de chemare in judecata, atat in apel, cat si in recurs.
 
Conflictele comerciale, indiferent daca privesc aspecte legate de continuarea unui parteneriat, derularea unui contract (prestari, livrari, calitate), aparitia dificultatilor financiare (concordat, insolventa), au un impact negativ asupra relatiilor parteneriale, angajatilor si colaboratorilor. 
 
Medierea este modalitatea alternativa de solutionare a acestor conflicte, calea prin care o situatie nefavorabila poate fi transformata intr-o noua oprtunitate, fara ca afacerea dumneavoastra sa fie compromisa pe termen lung.
 
CAUZE COMERCIALE CARE SE POT MEDIA:
 
 • Executarea contractelor;
 • Interpretarea clauzelor contractuale;
 • Rezilierea sau rezolutiunea contractelor; 
 • Pretentiile comerciale izvorate din neexecutarea sau executarea cu intarziere a contractelor;
 • Conflictele dintre diferite compartimente ale societatii;
 • Conflictele intre angajati, angajat si angajator etc.
 • Orice situatie conflictuala generata in derularea contractelor de natura comerciala;
 • Conflictele ivite intre societatile comerciale partenere, conflictele aparute in interiorul acestora, precum si conflicte aparute intre societati comerciale persoane juridice si persoane fizice (in calitate de beneficiari, prestatori etc).
 • Contracte comerciale in derulare, dar si contracte ajunse la finalul executarii lor si asupra carora exista neintelegeri.
 

MEDIEREA IN CAUZELE CIVILE

Prin mediere pot fi rezolvate o multitudine de conflicte civile; atat cele care tin de domeniile dreptului civil traditional (de familie, proprietate, succesiuni, commercial) cat si alte tipuri de conflicte pot sa faca obiectul unei medieri intre persoanele aflate intr-o disputa.
Astfel, medierea se aplica:
 
 • in domeniul litigiilor privind posesia, granituirea, stramutarea de hotare, precum si in orice alte litigii care privesc raporturile de vecinatate;
 • revendicari imobiliare;
 • conflicte privind evacuarile;
 • actiunea civila din cadrul unui proces penal (actiunea in acordarea de despagubiri morale si materiale)
 • executari silite;
Oricare dintre parti, atat cea care are de recuperat o datorie, cat si cea care are de platit, poate apela la procedura medierii pentru a gasi o solutie de stingere a acestei datorii chiar si atunci cand a fost declansata procedura de executare silita.
 

Informatii Contact

 

 • Calea Calarasilor nr. 57, Etaj 2,
  Sector 3, Bucuresti
 • La 5 minute de Piata Unirii
 • 0746 347 084