MEDIEREA IN CAUZELE CIVILE

Prin mediere pot fi rezolvate o multitudine de conflicte civile; atat cele care tin de domeniile dreptului civil traditional (de familie, proprietate, succesiuni, commercial) cat si alte tipuri de conflicte pot sa faca obiectul unei medieri intre persoanele aflate intr-o disputa.
Astfel, medierea se aplica:
 
 • in domeniul litigiilor privind posesia, granituirea, stramutarea de hotare, precum si in orice alte litigii care privesc raporturile de vecinatate;
 • revendicari imobiliare;
 • conflicte privind evacuarile;
 • actiunea civila din cadrul unui proces penal (actiunea in acordarea de despagubiri morale si materiale)
 • executari silite;
Oricare dintre parti, atat cea care are de recuperat o datorie, cat si cea care are de platit, poate apela la procedura medierii pentru a gasi o solutie de stingere a acestei datorii chiar si atunci cand a fost declansata procedura de executare silita.
 
 • accidente de circulatie;
 • protectia consumatorilor, atunci cand consumatorul invoca existenta unui prejudiciu ca urmare a achizitionarii unui produs sau unui serviciu defectuos, a nerespectării clauzelor contractuale ori garantiilor acordate, a existenţei unor clauze abuzive cuprinse in contractele incheiate intre consumatori si operatorii economici ori a incalcarii altor drepturi prevăzute in legislaţia nationala sau a Uniunii Europene in domeniul protectiei consumatorilor;
 • malpraxis;
 
Medierea in cauzele civile poate interveni atat inainte de declansarea procesului in fata instantelor de judecata - etapa extrajudiciara, cat si in etapa judiciara - dupa ce s-a decansat procesul civil.
 
Avantajul solutionarii conflictului civil prin mediere, consta in principal in faptul ca solutia este mai rapida, conforma cu vointa partilor, obtinuta cu costuri scazute si asigura posibilitatea executarii silite a acesteia, fara alte formalitati.
 
 
Medierea conflictelor civile in etapa extrajudiciara: 
 
 • termenul de prescriptie a dreptului la actiune pentru litigiul supus medierii se suspenda incepand cu data semnarii contractului de mediere, pana la inchiderea procedurii de mediere, dar nu mai mult de 3 luni de la data semnarii contractului;
 • autentificarea acordului de mediere la notar este optionala, legea neconditionand existenta acordului nici macar de forma scrisa, fiind suficienta intelegerea verbala a partilor; 
 • partile se pot prezenta cu acordul de mediere in fata unui notar public; dupa ce va efectua controlul de legalitate, notarul va proceda la autentificarea acordului, iar in acest sens va emite incheierea de declarare ca autentic a acordului de mediere. Acordul in forma autentica care constata o creanta certa, lichida si exigibila constituie titlu executoriu si poate fi pus in executare silita; 
 • partile se vor prezenta in mod obligatoriu cu acordul de mediere la notarul public, sub sanctiunea nulitatii absolute, daca legea impune acest lucru (ex. vizeaza transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri imobile). 
 
Medierea conflictelor civile in etapa judiciara: 
 • partile se pot adresa instantei de judecata solicitand un termen de suspendare de 3 luni in vederea derularii procedurii medierii; 
 • medierea poate interveni fara solicitarea acestui termen. Daca se incheie un acord de mediere anterior termenului fixat pentru judecata, partile pot depune acordul la dosar, urmand ca instanta sa dea o hotarare in camera de consiliu, conform art. 271 alin. 3 C.pr.civ; 
 • daca partile se infatiseaza la ziua fixata pentru judecata, instanta va primi cererea pentru emiterea hotararii in baza acordului de mediere, urmand sa dea hotararea;
 • judecatorul va face controlul de legalitate al celor continute in acordul de mediere, iar in acest scop partile sunt tinute sa ataseze acodului de mediere documente din care sa reiasa faptul ca sustinerile lor sunt adevarate (ex. titlul de proprietate asupra imobilului, contracte etc), precum si acte din care sa reiasa modificarile agreate (ex. in cazul granituirilor o noua schita cu masuratorile topografice care traseaza noul hotar);  
 • instanta va da o hotarare de expedient, care contine termenii acordului, hotararea fiind definitiva si executorie de drept. 

Informatii Contact

 

 • Calea Calarasilor nr. 57, Etaj 2,
  Sector 3, Bucuresti
 • La 5 minute de Piata Unirii
 • 0746 347 084