MEDIEREA IN CAUZE SUCCESORALE

Succesiunea se deschide numai ca urmare a decesului unei persoane, fiind prohibite pactele asupra mostenirilor nedeschise.
Succesiunea reprezinta transmiterea patrimoniului, a ansamblului de drepturi si obligatii cu continut patrimonial, unei persoane fizice decedate catre una sau mai multe persoane fizice in fiinta.
Prin procedura de mediere se poate realiza acordul de vointa al partilor avand drept obiect componenta masei succesorale (in sensul clarificarii listei si valorii bunurilor), imparteala bunurilor intre mostenitori (partajul in natura, cu respectarea cotelor ideale prevazute de lege), dar chiar si recunoasterea calitatii de mostenitor a unei persoane de catre ceilalti succesori.
Intelegerea partilor cu privire la impartirea bunurilor poate fi consfintita intr-un Acord de mediere. 
Medierea conflictelor privind succesiunea poate fi solicitata numai de catre unul din mostenitori/succesori, situatie in care mediatorul, la cererea acestuia, va adresa celorlalti mostenitori/succesori invitatii scrise in vederea informarii si acceptarii medierii. In vederea expedierii invitatiei la mediere a celorlalti mostenitori, solicitantul va trebui sa furnizeze mediatorului datele de contact ale celorlalti mostenitori.
Se pot ivi doua situatii:
O prima situatie este cea in care partile au obtinut un certificat de mostenitor emis de notarul public de la locul ultimului domiciliu al defunctului.
Certificatul de mostenitor se emite de notar in urma dezbaterii succesiunii.
Daca pe calea procedurii necontencioase notariale nu se obtine un certificat de mostenitor de catre mostenitorii sezinari (intrucat exista discutii cu privire la insasi calitatea de mostenitor a unuia dintre acestia), ei vor recurge la procedura judecatoreasca pentru recunoasterea calitatii lor.
Dupa obtinerea acestor inscrisuri, mostenitorii isi pot imparti in natura bunurile in conformitate cu cotele prevazute prin lege.
Astfel, daca partile se afla in posesia unui inscris care le atesta calitatea de mostenitori ai defunctului si cota ideala ce le revine potrivit legii - certificat de mostenitor, se pot prezenta la mediator pentru a realiza partajul voluntar al bunurilor ce alcatuiesc masa succesorala.
Pentru ca un astfel de acord sa produca efecte juridice translative de proprietate, el va fi supus autentificarii notarului sau incuviintarii instantei de judecata, aflandu-ne in cadrul unei competente alternative (art. 58 alin. 4 din Legea nr.192/2006).
O a doua situatie este cea in care partile nu au dezbatut succesiunea la notar si nu sunt in posesia unui certificat de mostenitor.
Si intr-un astfel de caz partile se pot prezenta la mediator pentru realizarea unui acord. Conform art. 591 din Legea nr. 192/2006 actualizata prin Legea nr. 115/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator: "Daca acordul de mediere se refera la o cauza succesorala si a intervenit inainte de eliberarea certificatului de mostenitor, competenta apartine notarului public, conform legii."
Acordul de mediere incheiat intr-o astfel de situatie se supune verificarii notarului (fara a exista competenta alternativa intre notar sau instanta judecata), care are obligatia de a dezbate susccesiunea, de a constata continutul masei succesorale, numarul si identitatea mostenitorilor, cotele legale cuvenite fiecaruia, urmand a analiza acordul de mediere sub aspectul impartitii bunurilor.
In aceasta situatie, acordul de mediere poate avea ca obiect chiar recunoasterea calitatii de mostenitor a unei persoane de catre ceilalti prezumtivi succesori.
Partile pot solicita notarului public autentificarea, in conditiile legii si cu respectarea prevederilor legale, a intelegerii lor.
Partile acordului de mediere se pot infatisa la instanta judecatoreasca pentru a cere, indeplinind procedurile legale, sa se dea o hotarare care sa consfinteasca intelegerea lor. Competenta apartine fie judecatoriei in a carei circumscriptie isi are domiciliul sau resedinta ori, dupa caz, sediul oricare dintre parti, fie judecatoriei in a carei circumscriptie se afla locul unde a fost incheiat acordul de mediere. Hotararea prin care instanta incuviinteaza intelegerea partilor se da in camera de consiliu si constituie titlu executoriu in conditiile legii.

Informatii Contact

 

  • Calea Calarasilor nr. 57, Etaj 2,
    Sector 3, Bucuresti
  • La 5 minute de Piata Unirii
  • 0746 347 084