MEDIEREA IN CAUZELE PENALE

In prezent, in materie penala nu exista obligatia pentru parti de a participa la o sedinta de informare privind avantajele medierii cu privire la conflictul concret, astfel cum exista în materiile ne-penale. Prin urmare, in procesul penal, partile nu au obligatia de a se informa cu privire la medierea penala, insa aceasta obligatie de a efectua informarea fata de parti revine organului judiciar - lucratorul de politie judiciara, procurorul, judecatorul.
In procesele penale, medierea este de doua feluri: civila si penala.
 1. Medierea civila in procesul penal vizeaza doar actiunea civila si reprezinta o tranzacție intermediata de mediator, care priveste doar despagubirile pretinse pentru repararea prejudiciului cauzat prin infractiune. Un astfel de acord de mediere nu va bloca derularea laturii penale, ci eventual va influenta solutia pe fondul actiunii penale. Se poate incheia un astfel de acord pentru orice fel de infractiune.
 2. Medierea penala este o practica restaurativa care presupune dialogul victima-infractor. Niciuna dintre parti nu poate fi constransa sa apeleze la mediere. Partile nu sunt obligate sa se informeze anterior cu privire la mediere si nu exista nicio sanctiune pentru neparcurgerea acestei proceduri. 
Medierea penala este posibila doar pentru infracțiuni pentru care, potrivit legii, retragerea plangerii prealabile sau impacarea partilor inlatura răspunderea penala.
Infractiunile pentru care actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate potrivit noului cod penal intrat in vigoare la data de 01.02.2014 si care pot fi solutionate de un mediator autorizat potrivit legii sunt urmatoarele:
 
Lovirea sau alte violente (art.193 C.p.), Vatamarea corporală din culpa (art. 196 C.p.), Violenta în familie (art.199 C.p.), Amenintarea (art.206 C.p.), Hartuirea (art. 208 C.p.), Violul (art.218 alin.1 si 2 C.p.), Agresiunea sexuala alin.1(art. 219 alin.1 C.p.), Hartuirea sexuala (art.223 C.p.), Violarea de domiciliu (art. 224 C.p.), Violarea sediului profesional (art.225 C.p.), Violarea vietii private (art.226 C.p.), Divulgarea secretului profesional (art.227 C.p.), Furtul (art. 228, 229, 230 C.p.) savarsit între membrii de familie de catre un minor in paguba tutorelui ori de catre cel care locuieste impreuna cu persoana vatamata sau este gazduit de aceasta, se pedepsesc numai la plangerea prealabila a persoanei vatamate. Alte infractiuni pentru care actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate mai sunt: Abuzul de incredere (art. 238 C.p.), Abuzul de incredere prin fraudarea creditorilor (art.239 C.p.), Bancruta simpla (art.240 C.p.), Bancruta frauduloasa (art.241 C.p.), Gestiunea frauduloasa (art.242 C.p.), Tulburarea de posesie (art.256 C.p.), Asistenta şi reprezentarea neloiala ( art.284 C.p.), Violarea secretului corespondentei (art.302 alin.1 C.p.), Abandonul de familie ( art.378 C.p.), Nerespectarea masurilor privind încredintarea minorului ( art.379 C.p.), Impiedicarea exercitarii libertatii religioase (art.381 C.p.).
 
 
Infractiunile pentru care impacarea partilor inlatura raspunderea penala potrivit codului penal in vigoare si care pot fi solutionate cu ajutorul unui mediator sunt urmatoarele:
Furtul  (art.228 alin.1 C.p.), Furtul Calificat (art.229, alin.1, alin.2 literele b,c,), Furtul in scop de folosinta (art.230 C.p.), Insusirea bunului gasit sau ajuns din eroare la faptuitor (art.243 C.p.), Inselaciunea ( art.244 C.p.), Inselaciunea privind asigurarile (art.245 C.p.).
 
Astfel, conform art. 158 alin.1 C.p., retragerea plangerii prealabile poate interveni pana la pronuntarea unei hotarari definitive, in cazul infractiunilor pentru care punerea in miscare a actiunii penale este conditionata de introducerea unei plangeri penale. Conf. art.158  alin.2 C.p. retragerea plangerii prealabile inlatura raspunderea penala a persoanei cu privire la care plangerea a fost retrasa. 
Conf. Art.158 alin.3 C.p. in cazul persoanelor lipsite de capacitate de exercitiu, retragerea plangerii prealabile se face numai de catre reprezentantii lor legali. In cazul persoanelor cu capacitate de exercitiu restransa retragerea plangerii se face cu incuviintarea persoanelor prevazute de lege.
 
Conform art. 158 alin.4 C.p. in cazul infractiunilor pentru care punerea in miscare a actiunii penale este conditionata de introducerea unei plangeri prealabile dar actiunea penala a fost pusa in miscare din oficiu in conditiile legii (art.157 alin.4, alin.5 C.p. - fie ca cel vatamat este o persoana lipsita de capacitate de exercitiu ori cu capacitatea de exercitiu restransa sau o persoana juridica ce este reprezentata de faptuitor, actiunea penala se poate pune in miscare si din oficiu.
 
Daca persoana vatamata in cazul pesoanei juridice a fost lichidata, inainte de expirarea termenului prevazut de lege pentru introducerea plangerii, actiunea penala poate fi pusa in miscare din oficiu) retragerea plangerii produce efecte numai daca este insusita de procuror.
 
Potrivit dispozitiilor art. 159. alin.1 C.p. impacacarea poate interveni in cazul in care punerea in miscare a actiunii penale s-a facut din oficiu, daca legea o prevede expres.
 
Potrivit art. 159. alin.2 C.p. impacarea inlatura raspunderea penala si stinge actiunea civila.
 
Potrivit art. 159 alin.3 C.p. impacarea produce efecte numai cu privire la persoanele intre care a intervenit si daca are loc pana la citirea actului de sesizare al instantei.
 
Potrivit art. 159 alin.4 C.p. pentru persoanele lipsite de capacitate de exercitiu, impacarea se face numai de reprezentantii lor legali, iar persoanele cu capacitate de exercitiu restransa se pot impaca cu incuviintarea persoanelor prevazute de lege.
 
Potrivit art.159 alin.5 C.p. in cazul persoanelor juridice, impacarea se realizeaza de reprezentantul sau legal sau conventional ori de catre persoana desemnata in locul acestuia. Impacarea intervenita intre persoana juridica ce a savarsit infractiunea si persoana vatamata nu produce efecte fata de persoanele fizice care au participat la comiterea aceleiasi fapte.
 
Conform art.159 alin.6 C.p., in cazul in care infractiunea este savarsita de reprezentantul persoanei juridice vatamate, dispozitiile art.158 alin.4 C.p. se aplica in mod corespunzator.
 
Unul din cazurile care impiedica punerea in miscare si exercitarea actiunii penale conform art.16 litera g Cod procedura penala :” A fost retrasa plangerea prealabila, in cazul infractiunilor pentru care retragerea inlatura raspunderea penala, a intervenit impacarea ori a fost incheiat un acord de mediere la mediator in conditiile legii”.
 
Art.23 Cod procedura penala. „ In cursul procesului penal, cu privire la pretentiile civile, inculpatul, partea civila si partea responsabila civilmente pot incheia la mediator un acord de mediere.”
 
Acordul de mediere incheiat, produce urmatoarele efecte:
1. pentru infractiuni urmaribile la plangerea prealabila sau pentru care este posibila impacarea partilor: acordul de mediere impiedica inceperea sau continuarea procesului penal, producand efecte in ambele laturi ale procesului penal. Astfel:
 • daca acordul de mediere intervine in faza de urmarire penala, procurorul oprește procedurile penale. Drept urmare, acordul poate fi supus validarii prin autentificare la notar sau consfintire la instanta. 
 • daca intervine in faza de judecata, inculpatul va fi achitat si se va lua act de acordul de mediere care poate fi pus astfel in executare.
2. pentru alte infractiuni: procesul penal se deruleaza sub aspectul laturii penale dupa regulile obișnuite, iar sub toate celelalte aspecte se va da efect acordului de mediere penală.  Astfel:
 • daca cauza se termina in faza de urmarire penala ca urmare a acordului partilor, acordul de mediere va putea sta la baza unei soluții de renuntare la urmarire penala (art. 318 alin. 1 si alin.2 NCpp). Anumite obligatii asumate de parti in cadrul acordului de mediere vor putea fi impuse de procuror suspectului/inculpatului pentru a fi realizate in maxim 9 luni, sub sancțiunea revocarii masurii dispuse, aceea de renuntare la urmarire (art. 318 alin. 3 și alin.4 NCpp);
 • daca cauza este trimisa in judecata, instanta va putea pronunta, dupa caz, condamnarea cu executare in penitenciar, retinând ca circumstanta atenuanta cu efect obligatoriu de reducere a pedepselor legale cu o treime „eforturile depuse de infractor pentru inlaturarea sau diminuarea consecintelor infractiunii” (art.75 alin.2 C.pen). 
Tot astfel, in anumite conditii se poate dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei (art. 91 C.pen), renuntarea la aplicarea pedepsei (in condițiile art. 80-82 C.pen) sau amanarea aplicarii pedepsei (in condițiile art. 83-90 C.pen) – prevederile cuprinse în acordul de mediere se vor examina de catre instanta in cadrul procedurii de verificare a condtiilor pentru a dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei, renuntarea la aplicarea pedepsei și amanarea aplicarii pedepsei, care printre criteriile referitoare la infractor prevad si „eforturile depuse de acesta pentru inlăturarea sau diminuarea consecintelor infractiunii, precum si de posibilitatile sale de indreptare (art. 91 alin.1 lit d), art. 80 alin. 1 lit. b), respectiv art. 83 alin. 1 lit. d) noul Cod penal).
Pe durata procesului de mediere, suspendarea procesului penal este facultativa, iar durata este de maximum 3 luni.
In cazul in care medierea se finalizeaza prin incheierea unui acord de mediere, acesta trebuie sa consacre intelegerea partilor. Clauzele acordului de mediere pot fi variate si nu se limiteaza la repararea prejudiciului, obligatoriu fiind doar să priveasca drepturi asupra carora partile pot dispune. 
Acordul de mediere se trimite organului judiciar in original si in format electronic. Partile trebuie sa se prezinte in fata organului judiciar pentru a confirma intelegerea (cu exceptia situatiei in care  acordul este autentificat la notar).

Informatii Contact

 

 • Calea Calarasilor nr. 57, Etaj 2,
  Sector 3, Bucuresti
 • La 5 minute de Piata Unirii
 • 0746 347 084