Aplicarea Medierii

Medierea poate fi utilizata in solutionarea unui spectru larg de dispute.
Pot face obiectul medierii orice dispute de natura civila, comerciala, de familie, penala, succesorala, din domeniul protectiei consumatorilor, dispute in comunitate etc.
 
In principiu, toate cauzele asupra carora partile se pot intelege prin negociere pot fi solutionate prin mediere. Astfe, medierea se aplica in urmatoarele domenii expres prevazute de lege:
 
 1. in domeniul protectiei consumatorilor, atunci cand consumatorul invoca existenta unui prejudiciu ca urmare a achizitionarii unui produs sau unui serviciu defectuos, a nerespectării clauzelor contractuale ori garantiilor acordate, a existenţei unor clauze abuzive cuprinse in contractele incheiate intre consumatori si operatorii economici ori a incalcarii altor drepturi prevăzute in legislaţia nationala sau a Uniunii Europene in domeniul protectiei consumatorilor.
 2. in materia dreptului familiei, in situatiile prevazute la art. 64 din Legea nr. 192/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (continuarea casatoriei, partajul de bunuri comune, exercitiul drepturilor parintesti, stabilirea domiciliului copiilor, contributia parintilor la intretinerea copiilor, orice alte neintelegeri care apar in raporturile dintre soti cu privire la drepturi de care ei pot dispune potrivit legii).
 3. in litigiile de munca izvorate din incheierea, executarea si incetarea contractelor individuale de munca;
 4. in domeniul raspunderii profesionale in care poate fi angajata raspunderea profesionala, respectiv cauzele de malpraxis, in masura in care prin legi speciale nu este prevazuta o alta procedura;
 5. in domeniul litigiilor privind posesia, granituirea, stramutarea de hotare, precum si in orice alte litigii care privesc raporturile de vecinatate;
 6. in litigiile civile a caror valoare este sub 50.000 lei, cu exceptia litigiilor in care s-a pronuntat o hotarare executorie de deschidere a procedurii de insolventa, a actiunilor referitoare la registrul comertului si a cazurilor in care partile aleg sa recurga la procedura ordonantei de plata, prevazuta la art. 1013-1024 Cod.proc.civ. sau la procedura cu privire la cererile de valoare redusa, conform art. 1025-1032 Cod.proc.civ.
 7. partajul voluntar al masei succesorale. Prin procedura de mediere se poate realiza acordul de vointa al partilor avand drept obiect componenta masei succesorale (in sensul clarificarii listei si valorii bunurilor), imparteala bunurilor intre mostenitori (partajul in natura, cu respectarea cotelor ideale prevazute de lege), dar chiar si recunoasterea calitatii de mostenitor a unei persoane de catre ceilalti succesori.
 
In cazul in care partile accepta sa incerce solutionarea prin mediere, acestea aleg de comun acord un mediator si se prezinta la acesta.
Este recomandabil ca partile sa se prezinte impreuna la mediator.
 
Mediatorul se va informa asupra cazului si va informa partile cu privire la mediere.
Dupa ce partile sunt informate cu privire la mediere, drepturile lor si rolul mediatorului, pot accepta in cunostinta de cauza sau pot refuza medierea.
In cazul in care accepta medierea, se stabilesc conditiile si se incheie contractul de mediere.
In cazul in care solutionati disputa prin mediere, se repune cauza pe rolul instantei judecatoresti, partile vor prezenta  judecatorului acordul rezultat din mediere (eventual si procesul verbal), iar acesta, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila, va pronunta o hotarare prin care va lua act de intelegerea partilor.
In cazul in care nu ajungeti la un acord in mediere, puteti continua judecata.
In cazul disputelor de natura penala, suspendarea cauzei va putea opera doar dupa ce veti depune la organele judiciare contractul de mediere. Suspendarea poate avea o durata maxima de 3 luni. La expirarea acestui termen procesul penal isi reia cursul.
 
Mediatorul va transmite judecatorului o informare cu privire la caz, care, in principal, este similara cu procesul verbal al medierii si care nu cuprinde clauzele acordului si nici informatii despre caz, mediatorul fiind obligat sa pastreze confidentialitatea asupra acestor informatii.

Informatii Contact

 

 • Calea Calarasilor nr. 57, Etaj 2,
  Sector 3, Bucuresti
 • La 5 minute de Piata Unirii
 • 0746 347 084