Inchiderea medierii

Procedura de mediere se inchide, dupa caz:
  1. prin incheierea unei intelegeri intre parti in urma solutionarii conflictului;
  2. prin constatarea de catre mediator a esuarii medierii;
  3. prin depunerea contractului de mediere de catre una dintre parti.
In cazul in care partile au incheiat numai o intelegere partiala, precum si in cazurile prevazute la alineatele 2 si 3 de mai sus, orice parte se poate adresa instantei judecatoresti sau arbitrale competente.
La inchiderea procedurii de mediere, in oricare dintre cazurile de mai sus, mediatorul va intocmi un proces-verbal care se semneaza de catre parti, personal sau prin reprezentant, si de mediator. Partile primesc cate un exemplar original al procesului-verbal.
 
Cand partile aflate in conflict au ajuns la o intelegere, se poate redacta un acord scris, care va cuprinde toate clauzele consimtite de acestea si care are valoarea unui inscris sub semnatura privata. 
 
In cazul in care conflictul mediat vizeaza transferul dreptului de proprietate privind bunurile imobile, precum si al altor drepturi reale, partaje si cauze succesorale, sub sanctiunea nulitatii absolute, acordul de mediere redactat de catre mediator va fi prezentat notarului public sau instantei de judecata, pentru ca acestea, avand la baza acordul de mediere, sa verifice conditiile de fond si de forma prin procedurile prevazute de lege si sa emita un act autentic sau o hotarare judecatoreasca, dupa caz, cu respectarea procedurilor legale. Acordurile de mediere vor fi verificate cu privire la indeplinirea conditiilor de fond si forma, notarul public sau instanta de judecata, dupa caz, putandu-le aduce modificarile si completarile corespunzatoare cu acordul partilor.
 
Partile pot solicita notarului public autentificarea, in conditiile legii si cu respectarea procedurilor legale, a intelegerii lor.
 
Partile acordului de mediere se pot infatisa la instanta judecatoreasca pentru a cere, indeplinind procedurile legale, sa se dea o hotarare care sa consfinteasca intelegerea lor.
 

Informatii Contact

 

  • Calea Calarasilor nr. 57, Etaj 2,
    Sector 3, Bucuresti
  • La 5 minute de Piata Unirii
  • 0746 347 084